VYHLÁŠKA 34/2016 z dne 22.ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.